Prof.Dr.Cumali Aktolun Akademik Özgeçmişi: Prof. Dr. Cumali Aktolun, 1985 yılında GATA Tıp Fakültesini ve 1990 yılında GATA Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Nükleer Tıp İhtisasını  bitirdi. 1991-1995 yılları arasında İngiltere’deki Londra Hammersmith Hastanesi’nde Araştırma Görevlisi (Research Fellow) olarak çalıştı. Bu dönem içinde, London University (Imperial College) Royal Postgraduate Medical School’da 1991 – 1993 yılları arasında Klinik Nükleer Tıp’ta Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp 1993 yılında Londra Üniversitesinden “Nükleer Tıpta Yüksek Lisans” (Master of Science in Nuclear Medicine) akademik ünvanını ve diplomasını aldı. 1995 yılında Türkiye’de Doçentlik için gerekli yayın ve araştırmalarını tamamlayarak Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doçenti oldu.

1996’dan itibaren bir yandan İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde çeşitli akademik faaliyet ve görevlerde bulunurken diğer yandan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurucu Nükleer Tıp AnaBilim Dalı Başkanı olarak Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Ünitesini planladı, kurdu ve faaliyete geçirdi. Bu süreç içinde; bir yandan klinik hizmetlerin kesintisiz sürmesine katkıda bulunurken diğer yandan ekibinde bulunan asistan ve yardımcı doçentlerin araştırma yapma ve yurtdışında prestijli dergilerde makaleler yayınlamasına liderlik yaptı. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan ve başyazar (editor-in-chief) olarak Pittsburgh Universitesi Tıp Fakültesinden Newlon W. Tauxe ile birlikte Nuclear Oncology (Springer) kitabını yayınladı (www.amazon.com/aktolun). Bu kitap, Washington University ve Wisconsin University’de uzmanlık eğitimi için referans kitaplar listesine (Reading List) alınmıştır. Bu kitap, 25’den fazla ülkede üniversitelerin ve milli kütüphanelerin referans kaynaklar listesinde yer almaktadır. Bu kitapla ilgili olarak, bilimsel dergilerde olumlu eleştiriler yayınlanmıştır (www.amazon.com/aktolun).

Prof.Dr.Cumali Aktolun, meme kanserinin tanısında mammografinin eksikliklerini tamamlayan “meme sintigrafisini’ (Breast Scintigraphy) 1992’de ilk kez ortaya atıp insan üzerindeki ilk sonuçlarını tıp dünyasına yayınladı ve günümüzde tıp literatüründe bu yöntemi ilk uygulayan bilim insanı olarak kitaplarda ismen yer almaktadır. Bu yöntem (meme sintigrafisi), daha sonra Amerika Birleşik Devletlerinde F.D.A. onayı alarak“Fibrokistik Memede Kanser Tanısında Mammografiyi Tamamlayan Bir Yöntem” olarak rutin klinik uygulamaya girdi (www.miraluma.com). Bu buluşundan dolayı Du Pont Merck firmasından araştırma bursu aldı.

1999 Kocaeli Depremi sonrasında Kocaeli Üniversitesinde deprem sonrası faaliyetlerine ve yeni üniversite binasında Nükleer Tıp AnaBilim Dalı hizmet ünitelerinin planlama faaliyetlerine katıldı. 2000 yılında  Kocaeli Üniversitesinde profesörlüğe yükseltildi.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 2002 yılında Milano’da yapılan EANM Avrupa Nükleer Tıp Birliği Nükleer Onkoloji Komitesi Consensus Meeting’de davetli uzman konuşmacı olarak görev almıştır.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 2003 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da sürdürdüğü akademik faaliyetlerine ara verip Istanbul’da özel hekim olarak hizmet vermeye başladı. Özel hekimliğin; sadece muayenehanede hasta tedavi etmekten ibaret olmayıp  aktif bilimsel ve akademik faaliyetlerin de sürdürülebileceğine inanarak bugüne kadar özel hekim olarak verdiği klinik hizmetlerin yanında yoğun bir akademik hayatı sürmektedir. Bu çerçevede; 2002 yılından beri yurtiçinde ve yurtdışında  bir çok akademik kurum ve kuruluşla işbirliği içinde bilimsel araştırmalara aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Yurtdışı bilim dergilerinde  2002-2014 yılları arasında onlarca bilimsel makale yayınlamıştır (www.pubmed.com).

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 1999-2004 yılları arasında 2002-2010 yılları arasında Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Nuclear Oncology Komitesinde davetle üye olarak görev yapmıştır. Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) adına endokrin tümörler de dahil 9 adet klinik uygulama klavuzu (procedure guideline) yayınlamıştır. 1999 yılından beri Annals of Nuclear Medicine dergisinde, 2012 yılından beri de Clinical Nuclear Medicine dergisinde yayın kurulu üyeliği (Editorial Board Member) yapmaktadır. 2000-2003 yılları arasında European Journal of Nuclear Medicine, Hellenic Journal of Nuclear Medicine ve Nuclear Medicine Communications dergilerinde yayın kurulu üyeliği yapmıştır. Amerikan Nükleer Tıp Koleji (ACNM-American College of Nuclear Medicine)’de Fellow’dur.

Prof.Dr.Aktolun, 2005 yılında Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği’nin kurulmasına öncülük etmiş olup halen kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu alandaki hizmetini sürdürmektedir. Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği (http://www.tiroid.org.tr), Türkiye’de tiroid hastalıkları konusunda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu yaygın hastalığın gündeme taşınmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu konda 100 den fazla Televizyon programına konuk olmuş, gazetelerde ve güncel popüler dergilerde 170 den fazla röportajı yayınlanmıştır. Bu gayetlerin de katkısı ile; ülkemizde 2002’ten bu yana tiroid hastalıkları tanısı konulan hasta sayısı 2002 öncesine göre karşılaştırılamayacak kadar artmış, bir çok tiroid hastalığının ameliyatsız da tedavi edilebildiği konusunda toplumun bilinçlenmesi sağlanmış, ameliyat öncesinde tiroid nodüllerine yapılan tiroid ince iğne biyopsisi rutin hale gelmiş, tanı konulan hasta sayısı ile ameliyat edilen hasta sayısı oranında 2002 öncesine göre ciddi azalma olmuş, radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi) Türkiye’nin bir çok ilinde yapılır hale gelmiştir. Prof.Dr.Cumali Aktolun’un liderliğindeki Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği; Türkiye’de o güne kadar yapılmayan, hatta gündeme bile getirilmemiş ancak gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde yapılan ”yenidoğan bebeklerde topuktan alınan kanda tiroid yetersizliği taraması” (Screening Program for Neonatal Hypothyroidism)’nın Türkiye’de zorunlu olarak her yeni doğan bebeğe uygulanması için 2004-2009 yılları arasında  geniş kapsamlı basın kampanyası yapmış ve nihayet Türkiye’de bu tiroid tarama testinin her yeni doğan bebekte zorunlu hale gelmesine öncülük etmiştir.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 2010-2012 yılları arasında;

 • USA New York Presbyterian Hospital’da,
 • Italya Milano’da Istituto Nazionale Tumori Kanser Merkezinde Nükleer Tıp Bölümünde,
 • Italya’da  European Institute of Oncology’de Nükleer Tıp Bölümünde,
 • Kanada Montreal’de McGill Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümünde,
 • Kanada Hamilton’da McMaster Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümünde,
 • USA New York’ta Columbia Universitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümünde’de

ziyaretci clinical observer olarak bulunmuş, bilgisini güncellemiştir.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 2012 yılında Italya Milano’da yapılan Avrupa Nükleer Tıp Birliği yıllık toplantısıda (European Association of Nuclear Medicine  2012 Annual Congress) (www.eanm.org) Kongre Öncesi Eğitim programında yer alan 27 Ekim 2012 tarihinde yapılan 3 ana Kongre İçi Sempozyumun,  “MIBG in Diagnosis and Therapy of Neuroblastoma, Pheochromacytoma and Paraganglioma” başlıklı tam gün süren sempozyumunun düzenlenmesi ve yönetilmesi görevlerini yerine getirmiştir. Halen;

 • Amerikan Tiroid Birliği (ATA-American Thyroid Association),
 • Avrupa Tiroid Birliği (ETA-European Thyroid Associaton),
 • İngiltere Tiroid Birliği (British Thyroid Association),
 • İngiltere Tiroid Vakfı (British Thyroid Foundation),
 • Kanada Tiroid Vakfı (Canadian Thyroid Foundation),
 • Amerikan Nükleer Tıp Koleji (ACNM-American College of Nuclear Medicine-Fellow),
 • Amerikan Nükleer Tıp Derneği (SNM-Society of Nuclear Medicine, USA),
 • Amerikan Molekuler Goruntuleme Birligi (American Molecular Imaging Association), USA
 • Avrupa Nükleer Tıp Birliği (EANM-European Association of Nuclear Medicine),
 • İngiltere Nükleer Tıp Derneği (British Nuclear Medicine Society),
 • Kanada Nükleer Tıp Birliği (CANM-Canadian Association of Nuclear Medicine),
 • Avrupa Nükleer Tıp Birliği Radyonüklid Terapi Komitesi (European Association of Nuclear Medicine Committe for Radionuclide Therapy)
 • Kanada Radyofarmasötik Bilim İnsanları Birliği (CARS-Canadian Association of Radiopharmaceutical Scientists),
 • Amerikan Nükleer Kardiyoloji Derneği (ASNC-American Society of Nuclear Cardiology)
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

üyesidir.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, Italya’da yayınlanan uluslararası Quarterly Journal of Nuclear Medicine dergisinin 2013 yılı ilk 2 sayısının, misafir uzman editörü (Invited Expert Guest Editor) olarak görev yapmış ve bu derginin 2 sayısını başarıyla yayınlamıştır.

Tüm yayınları İngilizce olan Prof. Aktolun’un yurtdışındaki prestijli bilim dergilerinde yayınlanmış  makalelerine, 800’den fazla bilimsel makale’de başka bilim insanları tarafından atıfta (citation) bulunulmuştur (science citation index).

Nükleer Tıbbın her alanında çalışmış olduğundan yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmasının yanında; Prof.Dr.Cumali Aktolun’un

 • Tiroid hastalıkları tanı ve tedavisi,
 • Tiroid kanseri tanı ve tedavisi,
 • Nükleer onkoloji,
 • Karaciğer kanserlerinin Y90-radiomicrospehere radioembolization yöntemi ile tedavisi,
 • B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma Y90-Zevalin ile tedavisi,
 • Nöroendokrin tümörlerin Lu-177 ve I-131 MIBG ile tedavisi

konularında özel ekspertizi vardır.

Prof.Dr.Aktolun’un İngiltere’de Hammersmith Hastanesinde Clinical Research Fellow olarak görev yaptığı sırada lökositlerin (beyaz kan hücrelerinin) vücuttta dağılımı ile ilgili olarak gerçekleştirdiği bir araştırması, EANM Annual Conference bilimsel kurulunca Marie Curie büyük ödülüne aday gösterilip ödül final sunumuna dahil edilmiştir.

Prof.Dr.Cumali Aktolun’un, 2013 yılında hipertiroidizm (zehirli guatr), tiroid kanseri ve diğer endokrin hastalıkları, bazı kanser türleri ve romatoloji alanında radyonüklidleri kullanarak yapılan tedavi yöntemlerini konu alan Nuclear Medicine Therapy (Springer) isimli kitabı Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanmış ve tüm dünyada satışa sunulmuştur (www.amazon.com/aktolun). Bu kitap, tüm dünyada geniş kabul görmüş, Radyoloji-Nükleer Tıp alanında yayınlanmış kitaplar içinde ilk 25’lik dilime girmiştir.

Prof. Dr. Cumali Aktolun, 2012-2013 öğretim yılında USA California’da Stanford Universitesi Tıp Fakültesinde misafir öğretim üyesi kadrosunda  eğtim ve akademik hizmet vermiş, bilgisini güncellemiştir. Stanford Üniversitesinde yaptığı çalışmalardan biri olaarak,  Prof. Aktolun’un Nuclear Oncology (Lippincott Williams Wilkins) isimli 3.kitabı, Ekim 2014’te yayınlanmıştır. Çok geniş kapsamlı bu kitap 43 bölümden oluşmaktadır. Bu kitaptaki tiroid kanseri bölümü, her türlü pratik ve teorik bilgiyi içermektedir (www.amazon.com/aktolun).

Prof.Dr.Cumali Aktolun’un Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanmış 3 kitabı ile ilgili olarak daha geniş bilgiyi, bu sitedeki ‘KİTAPLAR’ butonunu tıklayarak bulabilirsiniz.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 2013 yılında Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Radyonüklid Tedavi Komitesi (Committee for Radionuclide Therapy) üyeliğine seçilmiştir. Ağustos 2013’ten beri bu komitenin yürüttüğü guideline (rehber) hazırlama, kurs düzenleme ve konferanslarda temsil etme projelerinde aktif olarak görev yapmaktadır.  Bu komitenin düzenlediği uzmanlık düzeyindeki kursta, Prof.Dr.Cumali Aktolun ”Investigational Therapeutic Methods” başlıklı bölümü üstlenmiştir.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, 2014 yılında, Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Tiroid Komitesi (Thyroid Committee)’de kurucu üye olarak görev yapmış, Komite Başkan yardımcısı (Vice Chair) olarak seçilmiştir.

Avrupa Birliği, 2018 yılından itibaren bütün Radyoknüklid tedavilerin dozimetrik yöntemle yapılmasını bir direktifle zorunlu kılmıştır. Avrupa Birliği’nin bu talimatını yerine getirmek üzere; Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) bünyesinde her türlü, Nükleer Tıp tedavisinin dozimetrik temele dayanması için 2014 yılında başlatılan projede, Prof.Dr.Cumali Aktolun, Radyonüklid Tedavi Komitesi (Committee for Radionuclide Therapy) ve Dozimetre Komitesi (Dosimetry Committee) içinden seçilen 6 üyeden oluşan EANM Task Force’ta görevlendirilmiştir.

Prof.Dr.Cumali Aktolun, özel hastalarına, halen, Istanbul’da Tirocenter Tiroid ve Nükleer Tıp Merkezi’nde hizmet vermektedir.