Prof.Dr.Cumali Aktolun Akademik Görevleri

  1. Avrupa Nükleer Tıp Birliği Radyonüklid Tedavi Komitesi Üyesi (European Association of Nuclear Medicine Committee For Radionuclide Therapy).
  2. Avrupa Nükleer Tıp Birliği Tiroid Komitesi Başkan Yardımcısı (European Association of Nuclear Medicine Thyroid Committee).
  3. Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Dosimetry Task Force Üyesi.
  4. Stanford Universitesi Tıp Fakultesinde Misafir Öğretim Üyesidir( visiting professor).
  5. Annals of Nuclear Medicine dergisinin Yayın Danışma Kurulu (Advisory Board) üyesidir.
  6. Clinical Nuclear Medicine dergisinin Yayın Kurulu (Editorial Board) üyesidir.
  7. Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.
  8. Tirocenter Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Merkezinin Sorumlu hekimi (Mesul Müdür) dir.